Stress kan er toe leiden dat je gezondheid, gezinsleven, werk en sociale leven er onder gaat lijden. De drempel naar de psycholoog of psychotherapeut is vaak hoog. De oplossing is counseling: een toegankelijke, praktische therapievorm.
In gesprekken wordt gekeken naar je achtergronden, want het feit dat je altijd maar doorgaat heeft te maken met achterliggende overtuigingen, gedachten en gevoelens. Er wordt gekeken naar praktische oplossingen, nieuwe gedrag en vaardigheden. Met counseling wordt je bewust van waarom je jouw keuzes maakt.